توضیحی در مورد " ث... "

توضیح در باب "ث ... "

 

باید دیدم رو نسبت به خدا عوض کنم. وقتی نگاه می کنم می بینم که گاهی چه دید بدی دارم. اینکه چشم به راه باشی همه چیز رو خدا فراهم کند یا کارها رو خدا درست کنه و حظورش رو همیشه برات ثابت کنه.... این جوری فکر من ضعیف هستم و خدا رو هم کوچیک کردم به اندازه کوچکی خودم تا بتونم حسش کنم تا ضعفم را بپوشاند... همیشه به این شکل خدا پرستی بدبین بودم و نمی دونستم خودمم گاهی دچارشم.

باید قوی تر شد، برای همین هم به خدای بزرگتری نیاز دارم. تصمیم گرفتم خدایی که کوچیکش کردم رو با خدای بزرگی عوض کنم. تصمیم گرفتم دیدم رو نسبت به خدا عوض کنم.

 

" هو العظیم "

/ 2 نظر / 16 بازدید
کانی

سلام. خوشحالم که اینجام و می تونم دوباره نوشته هات رو بخونم. راستش منم با تو موافقم :یه خدای بزرگ (مثل خدای جواد) و یه فکر و ذهن بزرگتر واسه همراهی با عظمت اون. فعلا خدانگهدار.