تا 2 ماه دیگه

می خوام دو ماهی نباشم ( ماه سال منظورم، نه ماه آسمون، نه ماهی دریا! ). درست یا نه فایده داره یا نه، نمی دونم. این راه شروع کردم وانتخاب پس...

برگشتم شعر زیر رو کاملش رو می ذارم. 13 بیت دیگه داره که می مونه واسه 2 ماه دیگه ( ماه سال منظورم نه ماه آسمون! ).

 

 

گذر زنی به کوچه ما می افتد

تلق تق ها

طنین کفشش در کوچه ما می افتد

 

این حادثه ساده ای نیست کم پیش می آید

تلق تق ها

اما باز در کوچه ما اتفاق می افتد

 

یک دو سه و صدای چند ضربه

تلق تق ها

این بار به روی در خانه ما می افتد

...

 

به امید حق.

  
نویسنده : شهاب آراسته ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٦
تگ ها :